Wyłączenie odpowiedzialności

W miarę możliwości Administrator systematycznie sprawdza aktualność i rzetelność informacji zawartych na stronie www.viatorpolonicus.pl, ale nie może tego jednak zagwarantować.

Informacje podawane na stronie ViatorPolonicus.pl nie mogą stanowić podstawy do roszczeń, a Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania nieprawidłowych lub przedawnionych informacji zawartych na stronie.

Administrator nie bierze na siebie także odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.